Mediatoren
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 hebben we weer 6 nieuwe mediatoren die bemiddelen bij conflicten. Pepijn, Sena, Rania, Andrea, Sude en Mats komen het team uit groep 8 versterken.

Daarom kiezen voor onze brede school


• onderwijs en opvang onder één dak
• een klimaat waarin geleerd wordt
• uitstekende resultaten
• een actief en positief klimaat
• grote ouderbetrokkenheid
• naschoolse activiteiten

Brede School Kors Breijer is een kleurrijke, open, christelijke school waar kinderen uit verschillende milieus en culturen elkaar ontmoeten. De school biedt een veilige omgeving waarin kinderen op een verantwoorde manier kunnen leren en opgroeien.

Kom eens langs en proef de sfeer! Of bel voor informatie naar 0294 412050.

 

 

Brede school

Algemeen
De Brede School Kors Breijer is een samenwerkingsverband tussen Versa Welzijn, KMN Kind & Co en de protestants christelijke basisschool Kors Breijer. Sinds het schooljaar 2012-2013 wordt er inhoudelijk samengewerkt. Gezamenlijk zorgen wij voor inhoudelijk sterk onderwijs en goede opvang. Vanaf mei 2013 in een mooi nieuw gebouw aan de Papelaan.
Inhoudelijk is er een doorgaande lijn van kinderdagopvang en peutergroep naar groep 1 van de basisschool. De methoden sluiten op elkaar aan en wij werken met dezelfde thema’s. De ontwikkeling van kinderen wordt met hetzelfde observatie-instrument geregistreerd. Kinderen worden bij de overstap naar de basisschool in persoonlijk contact tussen pedagogisch medewerker en leerkracht overgedragen. Vanaf 2014 werken ook de opvanggroepen, net als de school nu al doet, met het programma Vreedzame school, waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Daar willen wij als brede school samen voor staan.

In het gebouw is zoveel mogelijk gekozen voor een gezamenlijke stijl, waar na schooltijd toch een andere sfeer ontstaat doordat meubilair en verlichting aangepast worden aan de huiselijke sfeer van de opvang.
In samenwerking met muziekschool, dansschool en andere partners wordt gewerkt aan een aanbod van naschoolse activiteiten die via de buitenschoolse opvang, maar ook daar buiten, afgenomen kunnen worden.

In de brede school staat alles in de samenwerking centraal om kinderen van 0 tot en met 12 jaar een inhoudelijk sterke en brede ontwikkeling te bieden!

De gemeenschappelijke visie en uitgangspunten van de brede school
• De brede school Kors Breijer stelt het kind centraal en wil op één plek en binnen één organisatie alles wat aan de doorgaande ontwikkeling van het kind (0-12 jaar) bijdraagt aanbieden. Uitgangspunt daarbij is de optimale ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden: sociaal/emotioneel, motorisch, cognitief, fysiek en creatief. Dit alles vindt plaats binnen een gedeelde pedagogische visie, zodat een doorgaande lijn tussen de verschillende organisaties voor het kind en zijn ouder kan worden gerealiseerd.
• De partners van de brede school zorgen voor een sluitend netwerk dat voor naadloze overgangen tussen de verschillende organisaties zorgt.
• De partners werken aan een verbinding tussen binnen- en buitenschools leren. De brede school Kors Breijer richt zich op de brede ontwikkeling van alle kinderen en draagt zorg voor een uitdagend en stimulerend aanbod.

Gemeenschappelijke doelen van de brede school
1. Het vergroten de ontwikkelingskansen van kinderen door continuïteit en samenhang van het aanbod;
2. We werken als partners en bondgenoten in de brede school vanuit 1 pedagogische visie met kinderen;
3. We realiseren een doorgaande zorg- en leerlijn voor de kinderen die de brede school bezoeken;
4. We bieden sluitende dagarrangementen;
5. We werken als één team en één organisatie; samenwerking en samenhang tussen de verschillende instellingen die in of rond de brede school Kors Breijer werken is voor ieder vanzelfsprekend. We stimuleren ouders om hun kinderen te ondersteunen bij onderwijs en zorg (educatief partnerschap);
6. We stimuleren ieders talent (ook dat van professionals);
7. We bevorderen actief burgerschap;
8. Altijd zijn wij op zoek om binnen– en buitenschools leren te verbinden. We halen de wereld binnen, en treden de wereld tegemoet

Agenda

November 2017
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Binnenkort

Geen evenementen