Mediatoren
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 hebben we weer 6 nieuwe mediatoren die bemiddelen bij conflicten. Pepijn, Sena, Rania, Andrea, Sude en Mats komen het team uit groep 8 versterken.

Daarom kiezen voor onze brede school


• onderwijs en opvang onder één dak
• een klimaat waarin geleerd wordt
• uitstekende resultaten
• een actief en positief klimaat
• grote ouderbetrokkenheid
• naschoolse activiteiten

Brede School Kors Breijer is een kleurrijke, open, christelijke school waar kinderen uit verschillende milieus en culturen elkaar ontmoeten. De school biedt een veilige omgeving waarin kinderen op een verantwoorde manier kunnen leren en opgroeien.

Kom eens langs en proef de sfeer! Of bel voor informatie naar 0294 412050.

 

 

Partners

Kors Breijerschool
De Kors Breijerschool is een kleurrijke christelijke basisschool die openstaat voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. De school biedt een omgeving waarin kinderen elkaar ontmoeten en zich veilig en geborgen voelen en waarin zij op een verantwoorde manier kunnen leren en zich ontwikkelen.

Onze school wil een christelijke school zijn in woord en daad. In woord door het vertellen van de verhalen uit de christelijke traditie en ze te vertalen naar de tijd waarin we zelf leven. In daad door het goede voorbeeld te geven in het toepassen van waarden en normen die we belangrijk vinden. Daarnaast zijn kinderen met een andere achtergrond ook welkom bij ons op school. We willen graag dat de kinderen leren van elkaar, zodat er wederzijds respect groeit ten aanzien van de verschillende manieren waarop het geloof een rol kan spelen in het leven van mensen.

In de  brede school Kors Breijer wordt de kinderopvang  verzorgd door Versa Welzijn en  KMN Kind & Co. 

KMN Kind & CO
Meer dan 30 jaar ervaring

Kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co is ontstaan in januari 2008 uit een fusie tussen twee middelgrote kinderopvangorganisaties in Midden Nederland: Stichting Kind & Co en Stichting Kindercentra Midden Nederland. Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co is een regionale kinderopvangorganisatie met ruim 30 jaar ervaring in alle kinderopvangvormen. Alle locaties van KMN Kind& Co zijn in het bezit van het HKZ kwaliteitscertificaat.
KDV Speelrijk en BSO Speelrijk zijn onderdeel van de brede school Kors Breijer. KMN Kind & Co verzorgt de dagopvang van de allerkleinsten tot en met de voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Versa Welzijn
Versa Welzijn is een welzijnsorganisatie die actief is in Gooi & Vechtstreek, Baarn, Eemnes en Amersfoort.

Peuters & Kinderen & Ouders 
Versa Welzijn biedt peuters en kinderen een breed aanbod aan leuke en leerzame activiteiten, gericht op de ontwikkeling van het kind. In diverse gemeenten heeft Versa Welzijn peuterspeelzalen. Op de peuterspeelzalen wordt gewerkt met een programma Voor- en Vroegschoolse Educatie. Voor ouders Biedt Versa een breed aanbod aan opvoedingsondersteuning, individueel of in groepsverband.
Peutergroep Schatjesrijk (voorheen peutergroep Pim-pam-poen) is ontstaan uit een samenwerking tussen Versa Welzijn en KMN Kind & Co. Er worden 3 peuterarrangementen aangeboden. Peutergroep Schatjesrijk is gehuisvest in de brede school Kors Beijer. Met de basisschool, de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf vormen we samen de Brede School.

Agenda

Januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Binnenkort

Geen evenementen