Ouderraad

Wij vinden de hulp van ouders van groot belang voor de school. Dat kan o.a. door zitting te nemen in de Ouderraad.

Kiezen Ouderraad

Jaarlijks worden er ouders gekozen in de Ouderraad op voorstel van de zittende leden. Een ieder die belangstelling heeft voor dit werk kan dit aan ons kenbaar maken. De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders en twee tot drie teamleden, die de school en het team ondersteunen bij activiteiten en in een aantal gevallen de regie in handen nemen. Formeel wordt met de instelling van de Ouderraad beoogd de relatie tussen de ouders enerzijds en de medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school anderzijds te bevorderen en wel op zodanige wijze dat de OR bijdraagt aan het optimaal functioneren van het onderwijs.

 

De OR bestaat uit de volgende leden: Nynke Venema (voorzitter), Ilse van Stuivenberg (penningmeester), Agnes Engels (secretaris), Paulien Adriana (communicatie), Louisette den Boer (communicatie),  Emine Bildrici (algemeen lid), Annette van Dijk (algemeen lid), Ellis Hilgers (algemeen lid), Wendy Homburg (algemeen lid), Annemieke Petrignani (algemeen lid), Graciëlle Ellis (aspirant lid), Anne Bart de Lange (aspirant lid), Anne-Marie Hooijer (schoolteam), Sanne Swier (schoolteam)

 

Reglement Ouderraad

De OR beschikt over een reglement, waaraan alle OR leden zich dienen te houden. Dit reglement is op te vragen bij de Ouderraad.

Wij houden ons o.a. met de volgende activiteiten bezig:

  • Grote Ouderavond
  • Sportdag
  • Bonte Breijeravond
  • Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering
  • Avondvierdaagse
  • Ondersteuning bij afscheidsavond van groep 8

 

Verder organiseert (of ondersteunen) wij bij een aantal activiteiten, zoals:

  • Jaarlijks terugkerend feest (wisselend thema)
  • Kinderboekenweek
  • Het bijhouden van interessante artikelen in ‘Ouders & Co.’


Ouderbijdrage

Zoals u weet brengt het organiseren van activiteiten kosten met zich mee. Alle activiteiten van de OR worden gefinancierd door de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om extra activiteiten te doen die niet tot het gewone onderwijs behoren. Dit zijn vaak activiteiten die het extra leuk maken voor uw kind op onze school zoals de vaste uitgaven voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, het schoolkamp, schoolreisje, afscheidsavond groep 8, de versnaperingen van de avondvierdaagse, het aanvullen van de excursiepot, decoratiemateriaal voor de klassen, maar ook zaken als de aanschaf van luizenzakken en de vergoeding voor de luizencontrole worden van de ouderbijdrage betaald. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar ligt op de Kors Breijerschool onder het landelijk gemiddelde. Daarom vraagt de OR u met klem uw ouderbijdrage te voldoen zodat wij samen met u een goed schoolklimaat voor uw kind kunnen creëren.

U kunt de ouderraad bereiken door een e-mail te sturen naar  ouderraad@korsbreijer.nl