Agenda

23 september 2021
Oudergesprekken groepen 7/8
28 september 2021
Oudergesprekken groepen 7/8
5 oktober 2021
Dag van de leraar
6 oktober 2021
Start Kinderboekenweek
7 oktober 2021
Oudergesprekken groepen A t/m D
12 oktober 2021
Oudergesprekken groepen A t/m D
15 oktober 2021
Einde Kinderboekenweek, Nieuwsbrief 2
16 t/m 24 oktober 2021
Herfstvakantie
25 oktober 2021
Studiedag 1, alle groepen vrij
26 oktober 2021
Koffieochtend ouders
9 november 2021
Thema avond OR/MR/School
13 november 2021
Aankomst Sint
15 november 2021
Lootjes trekken groepen 5 t/m 8
19 november 2021
Nieuwsbrief 3
30 november 2021
Inleveren surprises en start tentoonstelling groepen 5 t/m 8
3 december 2021
Sinterklaasfeest
6 december 2021
Rapport groep 8
9 december 2021
Gespreksavond + advies VO groep 8
13 december 2021
Gespreksavond + advies VO groep 8
23 december 2021
Nieuwsbrief 4, Kerstviering/Kerstdiner leerlingen en Kerstborrel ouders