Agenda

15 juli t/m 23 augustus 2019
Zomervakantie
23 augustus 2019
Kennismaking nieuwe kleuters
26 augustus 2019
1e schooldag, hoofdluiscontroleweek
29 augustus 2019
Informatieavond groep 8
6 september 2019
Koffieochtend ouders, nieuwsbrief 1
9 september 2019
Informatieavond gr 5 t/m 7, 19.00 uur tot 20.00 uur
10 september 2019
Informatieavond gr 3 en 4, 19.00 uur tot 20.00 uur
11 september 2019
Informatieavond gr A t/m D, 19.00 uur tot 20.00 uur
24 september 2019
Oudergesprekken gr 8
26 september 2019
Oudergesprekken gr 8
2 t/m 11 oktober 2019
Kinderboekenweek
4 oktober 2019
Nieuwsbrief 2
5 oktober 2019
Dag van de leraar
7 oktober 2019
Studiedag 1, alle leerlingen vrij
9 t/m 10 oktober 2019
Schoolfotograaf
14 oktober 2019
Oudergesprekken gr A t/m 7
16 oktober 2019
Koffieochtend ouders
17 oktober 2019
Oudergesprekken gr A t/m 7
21 t/m 27 oktober 2019
Herfstvakantie
28 oktober 2019
Hoofdluiscontroleweek