Agenda

22 april 2019
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
23 april t/m 3 mei 2019
Meivakantie
6 mei 2019
Hoofdluiscontroleweek
10 mei 2019
Nieuwsbrief 9
12 mei 2019
Moederdag
13 t/m 16 mei 2019
Avond vierdaagse
17 mei 2019
Koffieochtend ouders
29 mei 2019
Studiedag 5, alle leerlingen vrij
30 mei 2019
Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij
31 mei 2019
Alle leerlingen vrij
7 juni 2019
8.30 uur tot 9.30 uur inloopspreekuur JGZ
7 juni 2019
Nieuwsbrief 10
10 juni 2019
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
11 juni 2019
Studiedag 6, alle leerlingen vrij
16 juni 2019
Vaderdag
18 juni 2019
Schoolreis groep A t/m D
21 juni 2019
Schoolreis groep 3 t/m 7
26 juni 2019
Laatste koffieochtend ouders
28 juni 2019
Rapport groep A t/m 7
28 juni 2019
Themafeest