Agenda

30 september t/m 1 oktober 2020
Schoolfotograaf
30 september 2020
Start Kinderboekenweek
1 oktober 2020
Oudergesprekken A t/m 6
5 oktober 2020
Dag van de leraar
6 oktober 2020
Oudergesprekken A t/m 6
9 oktober 2020
Einde Kinderboekenweek/ Nieuwsbrief 2
12 t/m 16 oktober 2020
Herfstvakantie
19 oktober 2020
Studiedag 1, alle leerlingen vrij
20 oktober 2020
Hoofdluiscontroleweek
21 oktober 2020
Koffieochtend ouders
6 november 2020
Nieuwsbrief 3
12 november 2020
Thema avond
13 november 2020
Koffieochtend ouders
14 november 2020
Aankomst Sinterklaas
16 november 2020
Lootjes trekken groepen 5 t/m 8
1 december 2020
Inleveren surprises en start tentoonstelling groep 5 t/m 8
4 december 2020
Sinterklaasfeest
7 december 2020
Rapport groep 8
10 december 2020
Gespreksavond + advies VO gr 8
14 december 2020
Gespreksavond + advies VO gr 8