Agenda

4 juli t/m 16 augustus 2020
Zomervakantie
17 augustus 2020
1e Schooldag/ Hoofdluiscontroleweek
27 augustus 2020
Informatieavond 7/8
1 september 2020
Informatieavond groep 5 t/m 6
2 september 2020
Informatieavond groep A t/m D
3 september 2020
Informatieavond groep 3/4
4 september 2020
Koffieochtend ouders
4 september 2020
Nieuwsbrief 1
8 t/m 9 september 2020
Schoolfotograaf
10 september 2020
Optioneel: schoolreisje groep 3 t/m 8
17 september 2020
Oudergesprekken groep 7/8
22 september 2020
Oudergesprekken groep 7/8
30 september 2020
Start Kinderboekenweek
1 oktober 2020
Oudergesprekken A t/m 6
5 oktober 2020
Dag van de leraar
6 oktober 2020
Oudergesprekken A t/m 6
9 oktober 2020
Einde Kinderboekenweek/ Nieuwsbrief 2
12 t/m 16 oktober 2020
Herfstvakantie
19 oktober 2020
Studiedag 1, alle leerlingen vrij
20 oktober 2020
Hoofdluiscontroleweek