Algemeen

De primaire taak van de school is het aanleren van voldoende kennis en vaardigheden om een verantwoorde stap te kunnen zetten naar het vervolgonderwijs. Daarnaast willen we de kinderen vaardigheden meegeven die nodig zijn om zich ook in sociaal opzicht te kunnen ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving.

 

Opvoeden

Om de kinderen goed tot leren en samenleven te laten komen schenken we veel aandacht aan normen en waarden. Dit gebeurt onder andere in het lesprogramma van de Vreedzame school.

 • samenwerken
 • zorg voor elkaar
 • zorg voor zwakkeren
 • zorg voor de leefomgeving
 • verdraagzaamheid
 • ontwikkeling gemeenschapsgevoel
 • eerlijkheid
 • respect voor anderen
 • afwijzing geweld
 • afwijzing discriminatie in woord en daad t.a.v. afkomst, geloof, geslacht, seksuele geaardheid, uiterlijk of beperking
 • gelijkwaardigheid van mensen
 • diverse omgangsvormen

Pedagogisch klimaat

Om goed te kunnen leren en samenleven op school is het creëren van een veilige omgeving een absolute voorwaarde. Dat betekent dat er activiteiten en gedrag moeten zijn die de relatie tussen de leerkracht en leerling en de relatie tussen leerlingen onderling moeten bevorderen. We proberen dat te realiseren door als leerkrachten:

 • het vertrouwen tussen kinderen en leerkracht en tussen kinderen onderling te bevorderen
 • verschillen tussen kinderen te accepteren
 • ruimte te maken voor gesprekken over onderwerpen die binnen de sociaal emotionele ontwikkeling passen
 • kinderen mede verantwoordelijk te maken voor de sfeer in de groep
 • ons in te leven in de belevingswereld van de kinderen
 • ruimte te bieden om jezelf te kunnen zijn
 • belangstelling te tonen voor hetgeen de kinderen bezighoudt
 • een goede balans te zoeken tussen werken en ontspanning
 • structuur, orde en regelmaat te bieden

Kwaliteit

Wij zorgen graag samen met u als ouder voor een goede, kwalitatieve invulling van het onderwijs op onze school. Wij doen dit door ons steeds te laten bijscholen door middel van o.a. studiedagen, te luisteren en te kijken naar de kinderen op school en op de laatste plaats te kijken waar de behoeften van ouders ligt als het gaat om onderwijs. Dat wij resultaat boeken uit zich elk jaar weer in een zeer hoge CITO eindscore. Daarnaast kunnen we melden dat onze groep 8 leerlingen met een goede basis naar het voortgezet onderwijs gaan. En daar doen we het tenslotte toch allemaal voor.