Visie

In de brede school staat alles in de samenwerking centraal om kinderen van 0 tot en met 12 jaar een inhoudelijk sterke en brede ontwikkeling te bieden!

De gemeenschappelijke visie

 • De brede school Kors Breijer stelt het kind centraal en wil op één plek en binnen één organisatie alles wat aan de doorgaande ontwikkeling van het kind (0-12 jaar) bijdraagt aanbieden. Uitgangspunt daarbij is de optimale ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden: sociaal/emotioneel, motorisch, cognitief, fysiek en creatief. Dit alles vindt plaats binnen een gedeelde pedagogische visie, zodat een doorgaande lijn tussen de verschillende organisaties voor het kind en zijn ouder kan worden gerealiseerd.
 • De partners van de brede school zorgen voor een sluitend netwerk dat voor naadloze overgangen tussen de verschillende organisaties zorgt.
 • De partners werken aan een verbinding tussen binnen- en buitenschools leren. De brede school Kors Breijer richt zich op de brede ontwikkeling van alle kinderen en draagt zorg voor een uitdagend en stimulerend aanbod.

Gemeenschappelijke doelen

 1. Het vergroten de ontwikkelingskansen van kinderen door continuïteit en samenhang van het aanbod;
 2. We werken als partners en bondgenoten in de brede school vanuit 1 pedagogische visie met kinderen;
 3. We realiseren een doorgaande zorg- en leerlijn voor de kinderen die de brede school bezoeken;
 4. We bieden sluitende dagarrangementen;
 5. We werken als één team en één organisatie; samenwerking en samenhang tussen de verschillende instellingen die in of rond de brede school Kors Breijer werken is voor ieder vanzelfsprekend. We stimuleren ouders om hun kinderen te ondersteunen bij onderwijs en zorg (educatief partnerschap);
 6. We stimuleren ieders talent (ook dat van professionals);
 7. We bevorderen actief burgerschap;
 8. Altijd zijn wij op zoek om binnen– en buitenschools leren te verbinden. We halen de wereld binnen, en treden de wereld tegemoet.