Nieuws

01 maart 2019

15 maart

Zoals u wellicht in de media hebt kunnen lezen hebben de vakbonden AoB en FNV
(de vakbond CNV doet niet mee) opgeroepen tot een nationale onderwijsstaking
op vrijdag 15 maart aanstaande.

Onder het personeel van de Kors Breijer heeft een peiling plaatsgevonden en
daaruit is duidelijk geworden dat de groepsleerkrachten niet gaan staken. Een van
de achterliggende gedachten is dat er momenteel nog overleg plaatsvindt en
leerkrachten de uitkomsten van dit overleg af willen wachten.
Alle leerlingen worden dus gewoon op school verwacht. De gymlessen zullen op
deze vrijdag mogelijk niet gegeven worden.