Nieuws

13 september 2021

De Vreedzame School

Onze school werkt met het programma van De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en “betrokken” burgers. In de maatschappij zijn behalve kennis, sociale vaardigheden van groot belang.

De Vreedzame school is opgebouwd uit blokken. In alle groepen komen dezelfde 6 thema’s aan bod.

Alle groepen starten met de lessen uit het eerste blok “We horen bij elkaar”. In dit blok gaat het om samenwerken en een positief werkklimaat. De algemeen geldende schoolregels worden besproken, hoe je met elkaar omgaat, over de inrichting en het netjes houden van de klas. Om van een school of een klas een groep te maken, is het nodig dat ieder kind het gevoel heeft dat hij of zij erbij hoort. Samen een groep houdt in dat kinderen elkaar kennen en waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. Een opsteker geeft je een goed gevoel. Het tegenovergestelde is de afbreker. Dat is een onaardige of negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er een vervelend gevoel van.

Ook leren de kinderen tijdens dit blok dat iedereen zijn eigen mening mag hebben, uiten en verdedigen. Dit van elkaar te respecteren.


Om de sfeer direct neer te zetten, hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les. Dit jaar zullen we u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de thema’s of blokken van de Vreedzame School die in de groepen behandeld worden.