Nieuws

10 mei 2019

Eindtoets groep 8

Op dinsdag 7 mei heeft groep 8 de eindtoets gemaakt.

De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.


De toets wordt via internet afgenomen op de Chromebooks van Snappet en duurt slechts twee à drie klokuren. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van een leerling. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt de leerling nooit te veel, te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd.
De uitslagen zijn inmiddels bekend en we zijn blij met het resultaat.

Groep 8 heeft goed gepresteerd met een gemiddelde score van 208,9 en dat betekent dat zij mooi boven de ondergrens van de inspectie (206) uitkomen.