Nieuws

05 juli 2019

Zomerfeest

Wat een grandioos zomerfeest hebben we met z’n allen beleefd! 

Zomerfeest
Alle ingrediënten voor succes waren aanwezig en we zijn er trots op dat we samen een feestje gevierd hebben. Dank aan alle inzet van ouders en leerkrachten; zij hebben veel tijd gestoken in de voorbereidingen en de organisatie!