Nieuws

27 september 2019

Gezocht: Directeur brede school Kors Breijer


Vacature directeur basisonderwijs 

 

Stichting Florente basisscholen, zoekt per 1 januari 2020, of zo snel mogelijk daarna, voor de brede school “Kors Breijer” te Weesp een nieuwe directeur. De Kors Breijerschool is een kleurrijke christelijke basisschool die open staat voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. De school werkt vanuit de principes van HGW, de “Vreedzame School” en opbrengstgericht leren door “Boeiend Onderwijs”. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij met het team een duidelijke lijn voortzet vanuit de gezamenlijke missie en visie.

 

Ben jij de nieuwe directeur die:

-leiding geeft met passie, daadkracht en empathie 

-werkt vanuit de missie en visie van de school en van daaruit verbinding zoekt 

-de professionele ontwikkeling kan begeleiden en monitoren 

-situaties kan creëren waarin mensen kunnen en willen ontwikkelen 

-ambitieus is en hoge verwachtingen heeft van leerlingen en leerkrachten 

-werkt vanuit gedeeld leiderschap 

-een teambouwer is 

-over coachingsvaardigheden beschikt 

-communicatief vaardig is 

-gevoel voor humor heeft 

-stressbestendig is 

-met een positieve uitstraling staat voor de school 

-integraal verantwoordelijk wil zijn voor de school 

-actief deelneemt aan het directeurenberaad van Florente

 

Dan bieden wij: 

- een team van 32 enthousiaste medewerkers 

- 345 nieuwsgierige leerlingen 

- een school waar de zorg en veiligheid voor de leerling centraal staan

- een groep directeuren waarmee het prettig samenwerken is 

- ondersteuning vanuit het dagelijks bestuur 

- goede secundaire arbeidsvoorwaarden en inschaling in de DB-schaal 

- een aanstelling voor 0,8-1,0 fte per week 

 

Informatie

De advertentietekst met een uitgebreider profiel en meer informatie over de school kunt u vinden op www.korsbreijer.nl en www.florentebasisscholen.nl 

Sluitingsdatum voor de sollicitatiebrieven is: 13/10/2019
Uw sollicitatiebrief en cv kunt u richten aan dhr. P. Lambregts en mailen naar  solliciteren@korsbreijer.nl

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 29 oktober tot 25 november. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

De twaalf scholen die onder Stichting Florente vallen, verzorgen onderwijs aan ongeveer 3.000  leerlingen. Stichting Florente is een jonge en dynamische organisatie, waar samenwerking en autonomie hand in hand gaan in goed functionerende scholen. De missie van Florente  is verwoord in ons motto: Leren voor het leven!