Peutergroep Schatjesrijk

Peutergroep Schatjesrijk is ontstaan uit een samenwerking tussen Versa Welzijn en KMN Kind & Co.

Methode Puk & Ko

Op peutergroep Schatjesrijk wordt gewerkt met de VVE-methode Puk & Ko. Deze educatieve methode is thematisch opgezet. Samen met de pop Puk doen de peuters mee aan allerlei speelse en stimulerende activiteiten. Tijdens het spelen leren de kinderen sociale vaardigheden, taal en beginnend rekenen. De activiteiten zijn afgestemd op peuters. Er wordt rekening gehouden met verschillen in de ontwikkeling van de peuters.

De groepsruimte is gezellig ingericht met o.a. een huishoek, een bouwhoek en een leeshoek. Het spelmateriaal is uitdagend en afgestemd op de leeftijd van 2-4 jarigen. Er zitten maximaal 15 peuters op de groep. Elk dagdeel zijn 2 gediplomeerde beroepskrachten aanwezig om de kinderen te begeleiden.

Doorgaande lijn met de basisschool

Er is een nauwe samenwerking met de school en het kinderdagverblijf. De methodes zijn op elkaar afgestemd en er wordt gespeeld en gewerkt rond dezelfde thema’s. De kinderen worden geobserveerd en de ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning. Als de kinderen naar de basisschool gaan, wordt informatie over de ontwikkeling overgedragen aan de leerkracht van groep 1. Hierdoor is er sprake van een doorgaande lijn naar de basisschool.

3 Peuterarrangementen

Bij Schatjesrijk worden drie verschillende peuterarrangementen aangeboden.

Peuterarrangement 1 is voor kinderen van wie beide ouders werken of studeren. De kinderen kunnen 2 tot 5 ochtenden per week komen. De ochtenden duren van 8-13 uur (inclusief lunch). De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en wordt geregeld via de Wet kinderopvang.
De uurprijs is ( prijspeil 2013) € 6,79 per uur. U kunt op www.toeslagen.nl kijken of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. U kunt uw kind aanmelden bij de afdeling planning van KMN Kind & Co op tel.nr 030-600 47 50 of planning@kmnkindenco.nl.

Peuterarrangement 2 is voor kinderen van wie slechts een van de ouders werkt of studeert. Voor deze kinderen is er een reguliere peuterplaats van 2 dagdelen per week. De dagdelen zijn verspreid over vaste combinaties van een ochtend van half 9 tot 12 uur en een middag van 13 tot 16 uur. Bij inschrijving kunt u uw voorkeur aangeven. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld volgens de normen, die wij regionaal en lokaal hanteren. De ouderbijdrage is €65,-/maand (prijspeil januari 2012) U kunt uw kind aanmelden bij de peuteradministratie van Versa Welzijn op tel.nr. 035 – 548 59 59 of peuterwerkweesp@versawelzijn.nl.

Peuterarrangement 3 is voor kinderen van wie slechts een ouder werkt of studeert, en bij wie sprake is van een VVE-indicatie. Voor deze kinderen is er een VVE-plaats van 3 dagdelen per week. De dagdelen zijn verspreid over vaste combinaties van ochtenden van half 9 tot 12 uur en middagen van 13 tot 16 uur. Bij inschrijving kunt u uw voorkeur aangeven. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de criteria uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. De ouderbijdrage is €22,50/maand (prijspeil 2012). U kunt uw kind aanmelden bij de peuteradministratie van Versa Welzijn op tel.nr. 035 – 548 59 59 of peuterwerkweesp@versawelzijn.nl.

Belangstelling?

Bent u nieuwsgierig geworden? Belt u dan gerust om een afspraak te maken om een keertje te gaan kijken bij peutergroep Schatjesrijk bel: (0294) 41 31 15.